Fossen camping, fritidsanläggning som främst vänder sig till familjer, detta innebär att man måste vara myndig för att boka stuga eller campingtomt. Minderåriga får ej under några förhållanden bo här utan målsman. Antal personer i stugorna får ej överstiga angivet antal bäddar.


Ordningsregler

Vardagar kl.23:00, fredagar och lördagar kl.24:00 och ber vi er att visa extra hänsyn till sovande grannar.


Under trubadurkvällar i logen spelas musik fram till kl.01.


Ingen biltrafik inom området efter kl.23:00.

Mopedåkning inom området är förbjudet.


5 boende personer per campingtomt. Vid fler än 5 boende per campingtomt tillkommer extra kostnad. Gäller ej egna barn under 18 år.


Servicehus

Det finns två serviceanläggningar. Även bastu finns i den ena anläggningen.

När man vill duscha i servicehusen kostar det 5kr.

  

Tvättmaskiner och torktumlare

Det finns två tvättstugor, en i varje servicehus. Här finns tvättmaskiner, torktumlare. Tvättmaskin kostar 15:-, torktumlare kostar 10:-, Medtag eget tvättmedel.


Rökning förbjudet!

Rökning är förbjudet i alla stugor och servicebyggnader. Upptäcker stugkontrollanten att det har rökts i stugan, debiteras saneringsavgift på 1500:-.


Husdjur?

För många av oss är katten och hunden en del av familjen. Det kan kännas både tråkigt och besvärligt att lämna bort dem när det är semesterdags.

Djuren ska vara kopplade hela tiden. Hundar får ej vistas på badstranden, men anvisad plats för hundbad finns. Det är absolut krav på att plocka upp avföring efter hundar och släng i kontainern.

 

Hur fungerar bommen till området?

Alla incheckade gäster får en personlig fyrsiffrig kod till bommen. Endast en bil är tillåten per stuga eller campingtomt på området. Har ni fler bilar parkeras dessa på avsedd parkering innan bommen. Eller om ni behöver har en extra bil vid stugan kan detta bokas in.


Vid infart körs bilen ända fram mot bommen, knappa in er kod. Vid utfart öppnas bommen automatisk. 

 

BOKNING


När är en bokning bindande?

Bokningen är bindande så snart den är bekräftad, muntligen eller skriftligen av oss, oavsett om du betalar något eller inte vid detta tillfälle. 

Viktigt! Kontrollera noga att alla uppgifter och datum stämmer när ni får bokningsbekräftelse/faktura. I händelse av fel kontakta omgående oss.

Ta med bekräftelse/faktura samt kvitto på betalning vid ankomst.


När ska bokningen betalas?

Bokningar ska vara fullt betalda innan ankomst. 20% av bokningsumman betalas omgående vid bokningstillfället. Resterande belopp ska vara betalt senast 40 dagar innan ankomst.


Vad händer vid för sen betalning?

Ni riskerar då att bokningen annulleras.


Går det att avboka?

Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Observera att oanmäld försenad ankomst eller för tidig avresedag räknas som avbokning.

Vid avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst, återbetalas allt utom 20% av boknings summan. Vid avbokning närmare än 40 dagar före ankomst återbetalas inga inbetala pengar. Vid avbokningar på grund av följande fall debiteras 0% av hyran

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  • Inträffande av någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning. För att avbokningen ska vara giltigt behöver Ni kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.


För att avbokningsskyddet ska vara giltigt behöver Ni kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda snarast möjligt. Ändring i befintlig bokning som innebär annan ankomstdag, avresedag eller annat boende betraktas som avbokning och ny bokning.

Personuppgifter

Fossen Camping är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Fossen Camping kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning samt marknadsföring.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.