Grundregler

Fossen Camping, är öppen från 15 april - 15 september som främst vänder sig till familjer.

Vi har en rekommenderad åldersgräns på 23 år för boende på Fossen Camping, då vi är en familjecamping. Denna åldersrekommendation gäller dock ej barnfamilj.

Minderåriga får ej under några förhållanden bo här utan målsman. Antal personer i stugorna får ej överstiga angivet antal bäddar.


Ordningsregler

Mellan kl. 23.00 vardag kl 24.00 fredag/lördag och  kl. 7.00 ber vi er att visa extra hänsyn till sovande grannar. Under trubadurkvällar i ladan spelas musik fram till 00.00.
5 boende personer per campingtomt. Vid fler än 5 boende per campingtomt tillkommer extra kostnad. Gäller ej egna barn under 18 år.


Kan man ha med husdjur?

Som gäst hos oss är du alltid välkommen att ha med dig din fyrbenta vän. Vi har stugor för dig med husdjur, natursköna vandringsstigar och

promenadstråk samt en hundvänlig strand.

 

WIFI

Vi har ingen WIFI.


Vilka tider gäller?

Ni är välkomna för incheckning efter 14.00  på ankomstdagen. Kommer ni senare än 18.00, vänligen meddela detta till receptionen. Vid avresa ska ni lämna senast 12.00.


Vem städar stugan?

Städning ingår ej, gästen städar själv stugan. 


Hur fungerar bommen till området?

Alla incheckade gäster får en personlig bomkod som du kan använda för att öppna bommen. Endast en bil är tillåten per stuga eller campingtomt på området. Har ni fler bilar parkeras dessa vid parkeringsplatser 300 meter ifrån receptionen. Vid infart körs bilen ända fram mot bommen, knappa in er kod. Vid utfart öppnas bommen automatiskt. 


Duschar i servicehus

När man vill duscha i servicehusen  kostar det 5 kr för 4 minuter.


Tvättmaskiner och torktumlare

Det finns två tvättstugor, en i varje servicehus. Här finns tvättmaskiner, torktumlare.  Tvättmaskin kostar 3 x 5kr, torktumlare kostar 3 x 5kr. Medtag eget tvättmedel. Glöm inte att ni måste boka tid i tvättstuga, tidsbokning finns i respektive tvättstuga.


Rökning förbjudet!

Rökning är förbjudet i alla stugor och servicebyggnader. Upptäcker vi att det har rökts i stugan, debiteras saneringsavgift på 3 000 kr.Servicehuset


Basic rules

Fossen Camping, is open from April 15 - September 15, which is mainly aimed for families, this means that you must be atleast 25 years old  to book a cabin or camping site. Under no circumstances may minors stay here without a guardian. The number of people in the cabins may not exceed the stated number of beds.


Order rules

Between 23.00pm weekdays, 24.00pm Friday/Saturday to 7.00am we ask you to show extra consideration for sleeping neighbors. During musicevenings in the barn, music is played until midnight. 5 resident persons per camping site. If there are more than 5 residents per camping site, an additional cost is added. Does not apply to own children under the age of 18.


Can you bring pets?

You are always welcome to bring your four-legged friend with you. We have cabins for you with pets, scenic hiking trails and walking paths, and a dog-friendly beach.


WIFI

We do not have WIFI.


Which times apply?

You are welcome to check-in after 2 pm on the day of arrival. If you are coming later than 18.00, please notify the reception. On departure, you must leave no later than 12.00.


Who cleans the cabin?

Cleaning is not included, the guest cleans the cabin himself.


How does the gate to the area work?

All checked-in guests receive a personal barrier code that you can use to open the barrier. Only one car is allowed per cabin or camping site in the area. If you have more cars, these are parked at the reception. We also have parking spaces 300 meters from the reception. At the entrance, the car is driven right up to the barrier, key in your code. When exiting, the barrier opens automatically.


Showers in service building

When you want to shower in the service houses, it costs 5 SEK  for 4 minutes.


Washing machines and dryers

There are two laundry rooms, one in each service building. There are washing machines, tumble dryers. Washing machine costs SEK 3 x 5, dryer costs SEK 3 x 5. Bring your own detergent. Dont forget to book a time in the laundry room, timetable is in the laundryroom.


No smoking! Smoking is prohibited in all cabins and service buildings. If we discover that there has been smoking in the cabin, a cleaning fee of SEK 3,000 will be charged.